मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल


हाम्रो बारेमा

Comming Soon


 • कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।
 • कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।
 • कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।
 • कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।
 • कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।
 • कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।

 • कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।
 • कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।
 • कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।
 • कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता
सूचना अधिकारी
पछिल्ला सुचनाहरू
  कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।
पछिल्ला प्रकाशनहरू
  कुनै डेटा उपलब्ध छैन ।
कार्यालय भएकाे स्थान

सम्पर्क ठेगाना

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

फोन: 061467754, 467753

ईमेल: info@oca.gandaki.gov.np

     

Copyright © 2018 Office of Chief Attorney, Gandaki Province, Pokhara, Nepal All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology