मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

सम्पर्क

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल
फोन: 061467754, 467753
ईमेल: info@oca.gandaki.gov.np, chiefattorney4@gmail.com
सुझाव तथा गुनासो

कार्यालय भएकाे स्थान