मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

 1. 1. गृह पृष्ठ (Home):-
 2. 2. हाम्रो बारेमा (About):-
  1. 2.1 हाम्रो बारेमा (About Us):-
  2. 2.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background):-
  3. 2.3 काम, कर्तब्य र अधिकार/क्षेत्राधिकार (Function Jurisdiction):-
  4. 2.4 संगठन तालिका (Organogram):-
  5. 2.5 कर्मचारी विवरण (Staffs):-
 3. 3. कानूनी सामाग्रीहरु (Legal Materials):-
  1. 3.1 निर्देशिकाहरु (Directives):-
  2. 3.2 संविधान (Constitution):-
  3. 3.3 ऐनहरु (Law Commision):-
  4. 3.4 नियमहरु (Rules):-
  5. 3.5 नीतिहरु (Policy):-
  6. 3.6 सरकारी वकिल सम्बन्धी आचारसंहिता (Code of Conduct):-
  7. 3.7 नजिरहरु (Legislation):-
  8. 3.8 परिपत्र / निर्देशनहरू (Paripatra Nirdesan):-
 4. 4. प्रकाशन (Publication):-
  1. 4.1 अनुसन्धान प्रतिवेदन (Research Report):-
  2. 4.2 अनुगमन प्रतिवेदन (Observation Report):-
  3. 4.3 कार्यक्रम प्रतिवेदन (Program Report):-
  4. 4.4 वार्षिक कार्यक्रम (Annual Program):-
  5. 4.5 वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report):-
  6. 4.6 पुस्तक (Books):-
  7. 4.7 लेखहरु (Articles):-
 5. 5. मिडिया (Media):-
  1. 5.1 तस्विरहरु (Albums):-
  2. 5.2 भिडियोहरु (Videos):-
 6. 6. सार्वजनिक सुचना (Published News):-
  1. 6.1 प्रेस विज्ञप्ती (Press Release):-
  2. 6.2 समाचार र गतिविधिहरु (News & Information):-
  3. 6.3 एेन तथा नियम (Act and Rules):-
  4. 6.4 निर्णयहरु (Decisions):-
  5. 6.5 बाेल पत्र / दरभाउपत्र (Tender):-
  6. 6.6 खर्च सार्वजनिक (Bills):-
  7. 6.7 नागरिक वडापत्र (Citizen Charter):-
 7. 7. सम्पर्क (Contact):-