मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

दृष्टिविहिन व्यक्तिहरूको लागि अडियो लाईब्रेरी (श्रव्य पुस्तकालय) स्थापना तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६दृष्टिविहिन व्यक्तिहरूको लागि अडियो लाईब्रेरी (श्रव्य पुस्तकालय) स्थापना तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६

Download: दृष्टिविहिन व्यक्तिहरूको लागि अडियो लाईब्रेरी (श्रव्य पुस्तकालय) स्थापना तथा सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६