मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०८१ जेठ, गोरखामिति २०८१/०२/२२ गते गोरखा जिल्लाको गोरखा बजारमा भएको अदालत, सरकारी वकील, प्रहरी, बार र कारागार सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०८१, 

Download: अन्तरक्रिया कार्यक्रम २०८१ जेठ, गोरखा