मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

कार्यालयका कर्मचारीहरु


Humnath Adhikari
पुरा नाम: हुमनाथ अधिकारी
मोवाइल: 9846566598
ईमेल: -
Kulchandra Gurung
पुरा नाम: कुलचन्द्र गुरुङ
मोवाइल: ९८४६२००१२३
ईमेल: -
Govinda Dahal
पुरा नाम: गाेविन्द दहाल
मोवाइल: 9846137751
ईमेल: -
Sharmila Gurung
पुरा नाम: शर्मिला गुरुङ
मोवाइल: ९८०६६८७२८६
ईमेल: -
SUJA GURUNG
पुरा नाम: सुजा गुरुङ
मोवाइल: 9856041854
ईमेल: tamusuja110@gmail.com
SURYAPRASAD LAMSAL
पुरा नाम: सूर्यप्रसाद लम्साल
मोवाइल: 9846132520
ईमेल: suryalamsal37@gmail.com
Prakash Sharma
पुरा नाम: प्रकाश शर्मा
मोवाइल: 9856053951
ईमेल: prakash76951@gmail.com
Surendra Raj Kafle
पुरा नाम: सुरेन्द्र राज काफ्ले
मोवाइल: ९८५६०७०१३८
ईमेल: surendrakaphle@gmail.com
Shanti Devi Sharma
पुरा नाम: शान्ती देवी शर्मा
मोवाइल: ९८४६०६००३२
ईमेल: sharmashanti6178@gmail.com