logo
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल
गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ को मुख्य न्यायाधिवक्ता बीच मुख्य न्यायाधिबक्ताको काम, कर्तब्य, अधिकार एवं  आपसी सहयोग र अनुभव आदान प्रदान सम्बन्धमा छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

२०७६/०१/०८ गते बिहान १२:३० बजे गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिबक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरे ज्युको कार्यकक्षमा  मुख्य न्यायाधिबक्ताका कार्यालय प्रदेश नम्बर २, जनकपुर र मुख्य न्यायाधिबक्ताका कार्यालय गण्डकी प्रदेश बीच मुख्य न्यायाधिबक्ताको काम, कर्तब्य, अधिकार एवं  आपसी सहयोग र अनुभव आदान प्रदान सम्बन्धमा छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो । 

Download: गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ को मुख्य न्यायाधिवक्ता बीच मुख्य न्यायाधिबक्ताको काम, कर्तब्य, अधिकार एवं  आपसी सहयोग र अनुभव आदान प्रदान सम्बन्धमा छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।


कार्यालय भएकाे स्थान

सम्पर्क ठेगाना

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

फोन: 061467754, 467753

ईमेल: info@oca.gandaki.gov.np, chiefattorney4@gmail.com

Copyright © 2021 Office of the Chief Attorney, Gandaki Province, Pokhara, Nepal All Right Reserved.
This page has been viewed times. Maintained By: Virtual Technology Pvt. Ltd