मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

अन्तर प्रदेश भ्रमण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश नं. १ को भ्रमण

प्रदेश नं. १ का माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणी आचार्य ज्यू र मुख्य न्यायाधिवक्ताका कार्यालय प्रदेश नं. १ का कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरुसँग सामूहिक तस्विर खिचाउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ताका कार्यालय गण्डकी प्रदेशका कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरु

Download: अन्तर प्रदेश भ्रमण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश नं. १ को भ्रमण


कार्यालय भएकाे स्थान

सम्पर्क ठेगाना

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल

फोन: 061467754, 467753

ईमेल: info@oca.gandaki.gov.np, chiefattorney4@gmail.com

Copyright © 2018 Office of the Chief Attorney, Gandaki Province, Pokhara, Nepal All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology